เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  
  ภาษาอังกฤษ : SARASAS WITAED RATCHAPHRUEK SCHOOL  
  อักษรย่อ : สวพ. / SWP.  
ความหมาย โรงเรียน : เป็นแหล่งให้ปัญญาชน  
  สาระ : คือแก่นสารศาสตร์แท้  
  สาสน์ : แน่วแน่สั่งสอนให้ศึกษา  
  วิเทศน์ : เพิ่มทวิภาษาพัฒนา  
  ราชพฤกษ์ : ความรู้อันประเสริฐดุจดังดอกไม้พระราชา  
  สีประจำโรงเรียน   เขียว-เหลือง  
  สีเขียว   ความหนักแน่นเอาจริง  
  สีเหลือง   ความสดใส เบิกบานแห่งปัญญา  
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้ประจำโรงเรียนเป็นรูปโล่กำบังอันเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายอันตราย
และศาสตราวุธต่างๆ ในที่นี้หมายถึง การป้องกันอวิชชา คือความไม่รู้ ซึ่งนำความหายนะมาสู่ชีวิต บนโล่นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย
6 ประการ คือ ​
 
  1. ธงชาติไทย   หมายถึง ความดีงามที่แทนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  2. ตะเกียง   หมายถึง แสงสว่างที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ด้วยหนังสือที่เป็นแหล่งสรรพวิชาของวิชาการต่าง ๆ
แสดงถึงความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต
 
  3. โล่   หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นโล่ปกป้องชีวิตของเราให้พ้นจากภัยอันตรายใด ๆ  
  4. โลก   หมายถึง ความอดทนต่อความยากลำบากในชีวิต  
  5. หนังสือ   หมายถึง การกำเนิดใหม่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหมายถึงความเจริญงอกงาม เติบโตและความก้าวหน้า  
  6. Human Nature   หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคน