โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ถนน 345
แขวง/ตำบล : บางตะไนย์  จังหวัด : นนทบุรี 11120
โทร : 02-1490740 - 41
E-mail : [email protected]
Facebook : sarasasswp

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์