กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิทยาศาสตร์ 2561

วันวิทยาศาสตร์ 2561

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

Scout Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ Grade 8 ปี 2561

Scout Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ Grade 8 ปี 2561

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

ศึกษา​ดูงาน คณะเเพทย์​ศาสตร์​ มธ.​

ศึกษา​ดูงาน คณะเเพทย์​ศาสตร์​ มธ.​

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....