กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์

แบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - 19

แบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - 19

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

Congratulations 6th Grade 12 Graduation Ceremony

Congratulations 6th Grade 12 Graduation Ceremony

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

มอบข้าวสารหอมมะลิอย่างดี ให้กับทางมูลนิธิสากลคนพิการ กรุงเทพฯ

มอบข้าวสารหอมมะลิอย่างดี ให้กับทางมูลนิธิสากลคนพิการ กรุงเทพฯ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ทำคะแนนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ทำคะแนนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ ....